ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2017 – zakup sprzętu do pracowni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 – zakup sprzętu IT

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych. Zał 1 Zał 2 Zał 3 Zał 4 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOS3/P/1/05/2017 – studia podyplomowe dla nauczycieli

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego oraz wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, dostępne są w załączonych plikach. Zapytanie ofertowe nr MOS3-1-05-2017 załącznik nr 1 – Formularz oferty załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/1/04/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych plikach. zał. 1 do zapytania – oferta załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia zapytanie ofertowe nr MOS3-P-1-04-2017

Mecz piłki nożnej przeciw wykluczeniu

ZAPRASZAMY NA MECZ PIŁKI NOŻNEJ PRZECIW WYKLUCZENIU  31.05.2016 godz 12.00   Mecz o puchar Prezydenta Miasta Łodzi Tomasza Treli. Uczestnicy: wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 oraz Nr 2, podopieczni Domów Dziecka Nr 6 i Nr 13 oraz zawodowi piłkarze.   Po meczu organizator zaprasza na wspólny piknik, ognisko oraz koncert niespodziankę. 

Bieg Po Nowe

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 ZAPRASZA na Bieg Charytatywny Po Nowe 21 maj 2016r godz.15.00 – Łódź Park im. Józefa Piłsudskiego (Potocznie Na Zdrowiu) BIEG – 10 km i BIEG – 5 km Cel główny biegu charytatywnego – „Bieg Po Nowe” jest zbiórka funduszy na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży MOS nr 3. Opłata startowa 10 zł – POMIAR CZASU Zapewniamy super zabawę i niezapomnianą atmosferę. Po biegu wszyscy uczestnicy mogą liczyć na posiłek regeneracyjny oraz niespodziankę.