PROJEKT „WSPARCIE, ROZWÓJ, SZANSA DLA WYCHOWANKÓW MOS NR 3 W ŁODZI”.

Zajęcia 14.03-30.06.2020 odwołano z powodu pandemii Covid19.