Szkoła

Szkoła Podstawowa numer 212 działa w obrębie klas V – VIII. Dysponujemy świetnie przygotowaną do pracy kadrą specjalistów i terapeutów. Są to ludzie, którzy – oprócz umiejętności dydaktycznych- potrafią łatwo nawiązać kontakt z naszymi dziećmi. Znając specyficzny charakter dzieci , ich trudne sytuacje domowe, stosują odpowiednio dobrane metody terapeutyczne, by do nich dotrzeć i czegoś nauczyć. Dobrze przygotowani i doświadczeni nauczyciele właściwie dobierając metody i formy ,które pobudzają młodzież do większej aktywności. Stosowane przez nich środki są bardzo zróżnicowane i dostosowane do wieku naszych wychowanków. Dzieci mają również okazję korzystać z dodatkowych zajęć ze specjalistami, by uzupełnić braki spowodowane ich  wcześniejszą absencją.  Dzięki temu mogą otrzymać tak zwaną promocję śródroczną i przejść do następnej klasy w środku roku szkolnego, za to ,że nadrobili braki i uzyskali dobre oceny z wszystkich przedmiotów. W celu urozmaicenia sposobów zdobywania wiedzy, lekcje mogą odbywać się w nowo utworzonym ogrodzie dydaktycznym. Dysponujemy również biblioteką, w której odbywają się zajęcia czytelnicze, dzięki czemu młodzież ma szansę zainteresować się literaturą.

Ogród Dydaktyczny