Program „W Drodze na Szczyt” – P. Maciek


„Góry tylko wtedy mają sens, gdy jest w nich człowiek ze swoimi uczuciami, przeżywający klęski i zwycięstwa. I wtedy, gdy coś z tych przeżyć zabiera ze sobą w doliny”.
Andrzej Zawada

„W DRODZE NA SZCZYT” to innowacyjny  program profilaktyczno-socjoterapeutyczny skierowany na aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, zakładający połączenie oddziaływań socjoterapeutycznych z  elementami survivalu i wspinaczki górskiej. Do stworzenie alternatywnego modelu pracy z młodymi ludźmi skłoniły nas nasze wcześniejsze doświadczenia. Praktyka pokazała, że w Polsce zbyt rzadko stosuje się metody alternatywne, rozwijające kompetencje kluczowe w połączeniu z praktycznym ich wykorzystaniem, a nawet najlepiej przyswojone umiejętności nie wystarczają, jeśli jednostka nie jest psychicznie gotowa do wejścia w życie społeczne i zawodowe. Dzięki zaadaptowaniu metodologii survivalowej i wspinaczkowej młodzież szybciej nauczy się funkcjonować w relacjach społecznych, kreuje bardziej pozytywny obraz siebie i świata, a także z większą łatwością zdobywa umiejętności i doświadczenia przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Do najważniejszych celów programu „W DRODZE NA SZCZYT” należą:

  • Wzrost reintegracji społecznej i zawodowej młodzieży poprzez zastosowanie innowacyjnych oddziaływań socjoterapeutycznych
  • Wzrost umiejętności społecznych i interpersonalnych
  • Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wspinaczki skałkowej, survivalu, turystyki wysokogórskiej, pierwszej pomocy.

Jak działamy:

Aktywizacja społeczna młodzieży odbywa się poprzez udział w zajęciach wspinaczkowych i survivalowych, wymagających od naszych wychowanków rozwijania umiejętności współpracy, sprawdzania się w trudnych sytuacjach oraz pokonywania własnych ograniczeń. Wykorzystując zajęcia wspinaczkowe i survivalowe osiągamy szybsze rezultaty od tych obserwowanych w przypadku tradycyjnej socjoterapii.