Bieg Jestem Mikołajem

Kochani decyzja zapadła – mam nadzieje, że uda nam się zorganizować charytatywny bieg Jestem Mikołajem. Możecie zapisać w kalendarzach datę 29.11.2020r niedziela. Zrobimy wszystko by było bezpiecznie, miło i z wieloma niespodziankami. Zapisy możliwe będą już od piątku 02.10.2020.

„Pofolkujmy sobie”

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt polegał na stworzeniu ludowej przestrzeni do kreatywnych działań. Naśladując wraz z uczniami twórców ludowych stworzyliśmy miejsce, w którym nasi wychowankowie mogą podczas twórczych działań poznawać tradycje i zwyczaje ludowe. Wszystkie nasze działania podporządkowane były stworzeniu tej przestrzeni. Miejsce, to służy do rozwijania aktywności folklorystycznej, pogłębiania wiedzy na temat zwyczajów ludowych, wspólnego muzykowania czy tworzenia ozdób, biżuterii inspirowanych folklorem.  Wyruszyliśmy w teren do skansenu w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym, skąd…czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2019/SP212/P

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2019/SP212/P, na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych oraz sprzętu doposażeniowego i osieciowania TIK do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00. Szczegóły dotyczące postępowania oraz dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych plikach. zapytanie ofertowe 2_12_2019_SP212_P formularz ofertowy do zapytania 2_11_2019_SP212_P wzór umowy załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych…czytaj więcej

zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/SP212/P – zakup sprzętu do pracy w obszarze SPE i SPR

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/SP212/P – zakup sprzętu do pracy w obszarze SPE i SPR zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę specjalistycznego sprzętu doposażeniowego z obszaru SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00 Szczegóły dotyczące postępowania i dokładny opis przedmiotu zamówienia w załączonych plikach. zapytanie ofertowe 1_12_2019_SP212_P formularz ofertowy do…czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/1/08/2018

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla nauczycieli w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD -11.01.02-10-B065/16-00. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/2/08/2018

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu sprzętu TIK (laptopa i tabletów) oraz oprogramowania zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD -11.01.02-10-B065/16-00 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr…czytaj więcej

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego nr MOS3/P/3/11/2017 na realizację specjalistycznych kursów dla nauczycieli, informuję, że realizację przedmiotu zamówienia powierzono firmie Beata Matyjas Centrum Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9. Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów, a jej cena to 36 010 PLN (trzydzieści sześć tysięcy dziesięć złotych). Informacja o wyniku postępowania została także podana do wiadomości publicznej w ogólnopolskiej bazie konkurencyjności.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/3/11/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych plikach. zapytanie ofertowe nr MOS3-P-3-11-2017 załącznik nr 1 – Formularz oferty załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia

Zapytanie ofertowe – ” Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej drogi pożarowej, rozbudową instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz wymiana i rozbudowa ciągów pieszych na terenie MOS nr 3

Oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej drogi pożarowej, rozbudową instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz wymiana i rozbudowa ciągów pieszych na terenie MOS nr 3 proszę przesyłać na adres mosnr3@gmail.com lub osobiście w sekretariacie placówki tj. Łódź ul. Praussa 2 do 23.11.2017r godz. 15.00 z dopiskiem „Oferta zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” http://mosnr3.pl/wp-content/uploads/2017/11/wzór-oferty.docx http://mosnr3.pl/wp-content/uploads/2017/11/Program-Funkcjonalno-Użytkowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/2017 – doposażenie pracowni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4