DLA RODZICÓW

W okresie dojrzewania wielu rodziców ma poważne problemy w wychowaniu swoich dzieci. Jeśli mają Państwo obawy, ze trudności sprawiane przez Wasze dziecko wykracza poza normy wiekowe, możecie uzyskać konsultację psychologa lub pedagoga w naszym ośrodku. Podpowiemy, jakie działania można podjąć w Państwa sytuacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku podjęcia decyzji wskazującej na wybór naszej placówki, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną z dyrektorem placówki.

KONTAKT

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi jest przeznaczony dla młodzieży przejawiającej trudności w uczeniu się i przystosowaniu do „szkoły masowej” a także mających problemy rodzinne lub środowiskowe. Przyjmowana jest młodzież w wieku 12-18 lat, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oferujemy całodobowa opiekę w zróżnicowanych grupach wychowawczych, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc terapeutyczną, zajęcia socjoterapii. Staramy się znaleźć przyczyny trudności oraz uczymy młodzież, jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Podstawą naszej pracy terapeutycznej jest ścisła współpraca z rodziną naszych podopiecznych. Tylko w ten sposób możliwa jest do osiągnięcia trwała zmiana zachowania młodzieży.

Organizujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia sportowe.

Przy naszym ośrodku aktywnie działa stowarzyszenie profilaktyki i resocjalizacji AD REM oraz Uczniowski Klub Sportowy PO NOWE. Dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny naszych podopiecznych.

Ośrodek NIE jest przystosowany do pracy z młodzieżą uzależniona od środków odurzających, chorą psychicznie, upośledzoną umysłowo oraz z wyrokami sądowymi w sprawach karnych.