Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 – zakup sprzętu IT

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych.
Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zapytanie ofertowe