Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia (zarówno aktualne jak i zakończone) dot. projektu ”Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” publikowane są na w zakładce „Ogłoszenia”.