Plany zajęć

Poniżej znajdują się aktualne plany zajęć dla Uczniów i Nauczycieli:

plan zajęć – uczniowie – angielski – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – biologia – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – chemia – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – cyfrowy świat Maciej Mertin – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – efektywne uczenie się – marzec 2013

plan zajęć – uczniowie – efektywne uczenie się p.Janiszek- marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – fizyka – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – geografia – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – ja w społeczeństwie – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – matematyka – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – przyroda – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – uczeń przedsiębiorczy – marzec 2018

plan zajęć kursy dla n-li