Plany zajęć

Poniżej znajdują się aktualne plany zajęć dla Uczniów i Nauczycieli:

plan zajęć – uczniowie – angielski

plan zajęć – uczniowie – biologia

plan zajęć – uczniowie – chemia

plan zajęć – uczniowie – cyfrowy świat Maciej Mertin

plan zajęć – uczniowie – efektywne uczenie się

plan zajęć – uczniowie – efektywne uczenie się p.Janiszek

plan zajęć – uczniowie – fizyka – marzec 2018

plan zajęć – uczniowie – geografia

plan zajęć – uczniowie – ja w społeczeństwie

plan zajęć – uczniowie – matematyka

plan zajęć – uczniowie – przyroda

plan zajęć – uczniowie – uczeń przedsiębiorczy

plan zajęć kursy dla n-li