DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY:

– Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

– Podanie rodzica lub opiekuna prawnego o umieszczenie dziecka w placówce

– Świadectwo szkolne z ostatniej klasy

– Opinia o dziecku z ostatniej szkoły, placówki (jeżeli rodzic posiada)

– Dokumentację medyczną : kartę zdrowia, inne dokumenty medyczne

– Dwa zdjęcia

–  Formularz przyjęcia wychowanka

–  Oświadczenia

Formularz przyjęcia wychowanka
Oświadczenia
Podanie o przyjęcie wychowanka – wzór