Internat

W internacie młodzieżowego ośrodka socjoterapii może przebywać 44 podopiecznych. Koedukacyjny internat podzielony jest na cztery grupy wychowawcze.

internat

Harmonogram dnia:

7.00 – 7.30 – toaleta poranna
7.30 – 7.45 – śniadanie
7.45 – 8.00 – porządki w salach, przygotowanie do szkoły
8.00 – 14.30 – zajęcia szkolne
13.40 – 14.00 – obiad
14.00 – 16.00 – „koła zainteresowań”
16.00 – 17.00 – spotkania w grupie
17.00 – 18.00 – „odrabiani”
18.00 – 18.20 – kolacja
18.30 – 19.30  – „koza” – zajęcia wyrównawcze
19.30 – 20.00 – oglądanie wiadomości
20.00 – 21.00 – dyżury, zajęcia porządkowe, toaleta wieczorna
21.00 – 21.30 – przygotowania do ciszy nocnej
21.30 – 7.00 – cisza nocna