PROJEKT”Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego