RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi, z którym można się skontaktować:

tel./fax: 42 633 14 85

– pisząc na adres ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź

– mailując na adres e-mail: kontakt@mos3.elodz.edu.pl

Inspektorem danych osobowych jest pani Jolanta Chwesiuk, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail iod@mos3.elodz.edu.pl