Zajęcia EEG Biofeedback – p. Mela

Co daje udział w zajęciach?

Celem ogólnym zajęć jest przywrócenie zaburzonej równowagi psychicznej i fizycznej, a tym samym pozbycie się różnych dolegliwości związanych z nieprawidłowymi wzorcami fal mózgowych. Można to osiągnąć dzięki systematycznym treningom w terapii.

Terapia neurofeedback prowadzona w sposób systematyczny powoduje u naszych wychowanków:

  • obniżenie negatywnych napięć i emocji
  • nabycie zdolności świadomej regulacji możliwości pamięciowych i koncentracji
  • nabycie technik radzenia sobie ze stresem
  • zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśniowego
  • poprawa samopoczucia, zmniejszenie stresu, agresji
  • „wyciszenie” osób  z objawami nadpobudliwości psychoruchowej

 

Na czym polegają zajęcia?

.  Treningi są dla uczestników bardzo przyjemne i polegają  na graniu w ulubioną grę komputerową całkowicie bezdotykowo, sterując jedynie za pomocą umysłu. Jest to możliwe dzięki małym czujnikom podpiętym do skóry głowy. Czujniki zbierają informacje o aktywności fal mózgowych. Za pomocą odpowiedniego ustawienia parametrów gry  osoby biorące udział w treningu  uczą się  kierowania swojej czynności bioelektrycznej mózgu poprzez zwiększanie występowanie pożądanych i hamowanie niepożądanych fal mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu.

 Kiedy się odbywają?

W każdą środę w godzinach od 14.00-16.00

Przez kogo są prowadzone?

Zajęcia prowadzone są przez wychowawcę Melanię Dominiak, która posiada Certyfikaty ukończenia
Szkolenia z zakresu  Biofeedback I i II stopnia oraz Podstawowy kurs QEEG.