ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOS3/P/1/05/2017 – studia podyplomowe dla nauczycieli

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego oraz wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, dostępne są w załączonych plikach.

Zapytanie ofertowe nr MOS3-1-05-2017

załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych

załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia