Zapytanie ofertowe – ” Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej drogi pożarowej, rozbudową instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz wymiana i rozbudowa ciągów pieszych na terenie MOS nr 3

Oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej drogi pożarowej, rozbudową instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz wymiana i rozbudowa ciągów pieszych na terenie MOS nr 3 proszę przesyłać na adres mosnr3@gmail.com lub osobiście w sekretariacie placówki tj. Łódź ul. Praussa 2 do 23.11.2017r godz. 15.00 z dopiskiem „Oferta zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”

http://mosnr3.pl/wp-content/uploads/2017/11/wzór-oferty.docx

http://mosnr3.pl/wp-content/uploads/2017/11/Program-Funkcjonalno-Użytkowy.pdf