Zapytanie ofertowe nr 2/12/2019/SP212/P

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2019/SP212/P,

na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych oraz sprzętu doposażeniowego i osieciowania TIK do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00.

Szczegóły dotyczące postępowania oraz dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych plikach.

zapytanie ofertowe 2_12_2019_SP212_P

formularz ofertowy do zapytania 2_11_2019_SP212_P

wzór umowy

załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

wytworzył: Mikołaj Janic

odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska