zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/SP212/P – zakup sprzętu do pracy w obszarze SPE i SPR

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/SP212/P – zakup sprzętu do pracy w obszarze SPE i SPR

zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę specjalistycznego sprzętu doposażeniowego z obszaru SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00

Szczegóły dotyczące postępowania i dokładny opis przedmiotu zamówienia w załączonych plikach.

zapytanie ofertowe 1_12_2019_SP212_P

formularz ofertowy do zapytania 1_12_2019_SP212_P

wzór umowy

załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

wytworzył: Mikołaj Janic

odpowiada: Katarzyna Wolska-Kumosińska