Regulamin Bieg Po Nowe 13.05.2017

Bieg Po Nowe – Biegasz Pomagaj
(Bieg Charytatywny z pomiarem czasu)

13 Maj 2017 r – Łódź Park im. J.Piłsudskiego (Potocznie Na Zdrowiu)

REGULAMIN
Bieg – 10 km    /      Bieg – 5km

Cele i założenia biegu :
Cel główny biegu charytatywnego – „Bieg Po Nowe – Biegasz pomagaj” jest zbiórka funduszy na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3
w Łodzi. Celem jest również popularyzacja biegów, jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej; jednego z elementów zdrowego trybu życia, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu i rozwijanie pasji. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Integracja środowiska lokalnego i biegowego.

Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
Współorganizator: Time4s

Termin i miejsce :
Bieg odbędzie się 13 maja 2017 roku (sobota) godz. 15.00 – 18.00
Odbiór pakietów startowych : w dniu biegu od godz. 13.00 do 14.30

Miejsce: biuro, wydawanie posiłku regeneracyjnego, depozyt, szatnia – teren Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 Łódź ul. Praussa 2

START I META : Park na Zdrowiu od ul. Srebrzyńskiej

Trasa:
Bieg – 5km prowadzi przez wytyczone ścieżki w Parku Na Zdrowiu
Bieg – 10 km prowadzi przez wytyczone ścieżki w Parku Na Zdrowiu ( 2 pętle )

 Program zawodów:

 • 12:30 – otwarcie biura zawodów (MOS nr 3 ul.Praussa 2)
 • 14:30 – zamknięcie biura zawodów
 • 14:45 – rozgrzewka
 • 15:00 – start biegu
 • 17:00 – 18:00 dekoracje i część nieoficjalna teren MOS ul.Praussa 2

Limit czasu:
 Organizator nie przewiduje limitu czasu na ukończenie biegu.

ZGŁOSZENIA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, wpłacenie opłaty startowej przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  Zapisy internetowe zamykamy 07.05 godz. 21.00
 2. Limit uczestników w obu biegach 300 osób.
 3. Nie ma możliwość zapisania się w dniu biegu.
 4. Lista startowa będzie weryfikowana na bieżąco, na liście widoczne będą tylko te osoby, które dokonały zapisu i opłaty rejestracyjnej.
 5. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 13 maja 2017 r w biurze zawodów w godzinach 12:30 do 14:30.
 6. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu/mety teren ośrodka
  MOS nr 3 ul. Praussa 2.

UCZESTNICTWO:

 1. Prawo uczestnictwa:

Bieg  5km / 10km- wszyscy zarejestrowani i opłaceni, osoby które nie ukończyły 18 roku życia do dnia imprezy zobowiązane są do zapisu przez osobę dorosłą, która w dniu imprezy podpisze stosowne oświadczenie.

 1. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. W biurze zawodów zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na sprzęt sportowy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi.
 3. Pakiet startowy

Numer i 4 agrafki, Chip, Ekologiczne owoce i warzywa, zaproszenie na posiłek regeneracyjny.

Na mecie dla wszystkich uczestników po oddaniu „Chipa” pamiątkowy medal, woda, coś słodkiego, prezenty od sponsorów.

 1. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą zwrotnych chipów. Chip należy umieścić na wysokości kostki po zewnętrznej stronie. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu na mecie należy zwrócić chip. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
 2. Numer startowy powinien znajdować się na klatce piersiowej. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać zdyskwalifikowani.
 3. Depozyt, szatnia oraz biuro zawodów zlokalizowane będą w MOS 3 ul. Praussa 2.

 OPŁATY

 • Opłata rejestracyjna za udział w zawodach to 10zł – jest to tylko koszt organizacji
 • W dzień biegu będzie wystawiona „Puszka” – zbiórka publiczna na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3

mBiznes

05 1140 2004 0000 3802 7585 3040

TIME4S Radosław Sekieta

Ul.Ciasna 4m1

93-547 Łódź

Nip 728-236-13-55

Z dopiskiem „Bieg Po Nowe” oraz podania imienia i nazwiska uczestnika
Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów.

Dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz pobranie numeru i chipa jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje kolejność na mecie. Komunikat końcowy będzie zawierał czas brutto i netto biegu.
 2. Klasyfikacja będzie przeprowadzona w kategoriach

OPEN kobiet i mężczyzn – upominki od sponsorów

do 18 roku życia (decyduje rok urodzenia – 1998 – 2016) – kobiet i mężczyzn – upominki od sponsorów

po 18 roku życia (1996 i starsi) – kobiet i mężczyzn – upominki od sponsorów

(kategoria open nie dubluje się z kategoriami wiekowymi)

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia dodatkowych rodzajów klasyfikacji.
  REKLAMACJE
 2. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesiona na inna osobę.
 3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące biegu należy zgłaszać pisemnie w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200zł (gotówką).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora – Katarzyna Wolska-Kumosińska 698 643 507, Radosław Sekieta 501 894 154
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.
 5. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „Bieg Po Nowe”. Każdemu z uczestnikowi biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie uczestnik biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Nieoficjalne wyniki biegu dostępne będą w dniu zakończenia imprezy wieczorem na stronach

http://mos3.pl/

www.timingsense.pl

Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną do 20.05.2017.

 1. Organizator biegu zastrzega sobie prawo do ostatecznych zmian oraz interpretacji regulaminu.