ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2017 – zakup sprzętu do pracowni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych. Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 – zakup sprzętu IT

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych. Zał 1 Zał 2 Zał 3 Zał 4 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOS3/P/1/05/2017 – studia podyplomowe dla nauczycieli

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego oraz wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, dostępne są w załączonych plikach. Zapytanie ofertowe nr MOS3-1-05-2017 załącznik nr 1 – Formularz oferty załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOS3/P/1/04/2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych plikach. zał. 1 do zapytania – oferta załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku_powiązań osobowych załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku_podstaw do wykluczenia zapytanie ofertowe nr MOS3-P-1-04-2017

Mecz piłki nożnej przeciw wykluczeniu

ZAPRASZAMY NA MECZ PIŁKI NOŻNEJ PRZECIW WYKLUCZENIU  31.05.2016 godz 12.00   Mecz o puchar Prezydenta Miasta Łodzi Tomasza Treli. Uczestnicy: wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 oraz Nr 2, podopieczni Domów Dziecka Nr 6 i Nr 13 oraz zawodowi piłkarze.   Po meczu organizator zaprasza na wspólny piknik, ognisko oraz koncert niespodziankę. 

Wyniki 2015

tu będą wyniki jak radek podeśle…

Zapisy do drugiej edycji Biegu Po Nowe

Informujemy, że już niebawem otworzymy zapisy do drugiej edycji Biegu Po Nowe. Wszyscy zawodnicy zainteresowani startem w naszym biegu będą mogli zgłosić swoje uczestnictwo!