„Pofolkujmy sobie”

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt polegał na stworzeniu ludowej przestrzeni do kreatywnych działań. Naśladując wraz z uczniami twórców ludowych stworzyliśmy miejsce, w którym nasi wychowankowie mogą podczas twórczych działań poznawać tradycje i zwyczaje ludowe. Wszystkie nasze działania podporządkowane były stworzeniu tej przestrzeni. Miejsce, to służy do rozwijania aktywności folklorystycznej, pogłębiania wiedzy na temat zwyczajów ludowych, wspólnego muzykowania czy tworzenia ozdób, biżuterii inspirowanych folklorem.  Wyruszyliśmy w teren do skansenu w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym, skąd czerpaliśmy inspiracje do realizacji naszego projektu. Również w trakcie realizacji projektu odwiedziliśmy seniorów z Domu Dziennego Pobytu, którzy opowiadali naszym wychowankom o różnych ciekawych zwyczajach i tradycjach. Dzieci stworzyły śpiewniki z ludowymi przyśpiewkami, z których chętnie korzystają podczas muzykowania we wspólnie zaaranżowanej przestrzeni.

« z 2 »