W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego nr MOS3/P/3/11/2017 na realizację specjalistycznych kursów dla nauczycieli, informuję, że realizację przedmiotu zamówienia powierzono firmie Beata Matyjas Centrum Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów, a jej cena to 36 010 PLN (trzydzieści sześć tysięcy dziesięć złotych).

Informacja o wyniku postępowania została także podana do wiadomości publicznej w ogólnopolskiej bazie konkurencyjności.