ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/2017 – doposażenie pracowni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzory niezbędnych do złożenia oświadczeń, a także wzór umowy dostępne są w załączonych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4